เรื่องสุขภาพ

เรื่องสุขภาพ

ไม่ขับถ่ายตอนเช้า จะเกิดอะไรขึ้น

ไม่ขับถ่ายตอนเช้า จะเกิดอะไรขึ้น ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น เป้นเวลาของลำไส้ใหญ่ ถ้ายังไม่ยอมขับถ่ายอุจจาระแล้วปล่อยเวลาเลยมาถึง 07.00-09.00 น. ซึ้งเป็นเวลาของกะเพาะอาหารแล้วไม่ยอมกินข้าวเช้าอีก อุจจาระจากลำไส้ใหญ่ที่ไม่ขับถ่ายออก ก็จะดูดซึมซ้ำอีกครั่ง ในอุจจาระจะมีแก๊สที่เน่าเสียแล้ว เกิดจากการบูดเน่าโดยอุณภูมิของร่างกายซึ้งมีความร้อน 37 องศา ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับตู้เย็นที่เก็บได้นานกว่า เพราะฉะนั้น แก๊สพิษเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด เลือดจึงไม่สะอาด ถ้าเลือดที่ไม่สะอาดไหลไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย ไฟลผ่าน สมอง หัวใจ ปอด ม้าม ตับ ผิวหนัง ก็จะได้รับพิษจากแก๊สด้วย

เรื่องสุขภาพ

การทานอาหารเจหรือมังสวิรัติในเด็ก

การทานอาหารเจหรือมังสวิรัติ มีการวิจัยมาก เช่น เด็กที่ทานมังสวิรัติที่พิมพ์ในวารสารของสมาคอมอาหารอเมริกันได้พบว่า ไปคิวของเด็กอเมริกันเฉลี่ย 99 ไอคิวของเด็กที่เป็นมังสวิรัติลี่ย 116.24 ในสหรัฐมีผู้สนับสนุน *มังสวิรัติสำหรับเด็ก* ที่มีชื่อเสียง คือ เด็กเตอร์แอนโทเนีย ดีมัส ได้นำโปรแกรมอาหารมังสวิรัติ มาใช้โรงเรียน 60 แห่งทั่วรัฐ ผลที่ได้เป็นบวกมากในแง่การพัฒนาสุขภาพ พัฒนาคะแนน และพัฒนาพฤษติกรรม ในกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ด๊อกเตอร์ดีมัส ซึ้งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันศึกษาอาหาร ด้วยการศึกษายังได้บอกว่า อาหารเนื้อสัตวืนั้นเกี่ยวข้องกับการทำลายสมอง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์ (โรคสมองฝ่อ) สูงกว่าคนที่รับประทานอาหารจำพวกผักและผลไม้ ข้อมูลอ้างอิง

เรื่องสุขภาพ

โภชนาการสำหรับผู้รับประทานอาหารเจ

       อาหารเจ ปรุงด้วยวัตถุดิบ และเครื่องปรุงต่างๆ จาก พืช ผัก ธัญญาหารโดยไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ แต่ก็สามารถให้คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายตามความต้องการพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งโปรตีน, คาร์โบไฮเครต, ไขมัน, วิตามัน, เกลือแร่ และใยอาหาร (Fibre) อย่างครบถ้วนเหมือนดังผู้รับประทานอาหารที่เป็นประเภทผักและธัญพืช มากกว่าผู้ที่รับประทานอาหารปกติโดยทั่วไป อาหารพิเศษอย่างเช่นอาหารเจจึงน่าจะมีความหลากหลายและครบถ้วนในด้านโภชนาการเป็นอย่างดีกว่าอย่างแน่นอน