ความรู้อาหารเจและมังสวิรัติ

ความรู้อาหารเจและมังสวิรัติ

การกินอาหารเจ

อาหารเจเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ที่งดรับประทานเนื้อสัตว์ ผู้คนบางวัฒนธรรมและบางท้องถิ่นที่มีเหตุผลต่างๆนาๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลทางศาสนา ลัทธิความเชื่อหรือแม้งกระทั้งงดรับประทานเนื้อสัตว์เพื่อสุขภาพ ซึ้งเป็นกระแสการบริโภคที่กำลังมาแรง ทั้งในรูปแบบของอาหารมังสวิรัติ แมโครไบโอติกส์ หรือชีวจิต เราสามารถแบ่งกลุ่มของผู้ที่ไม่บริโภคเนื้อสัตว์ออกเป็น 3 กลุ่มได้ดังนี้ กลุ่มที่1 (Vegan) เป็นกลุ่มที่รับประทาน ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ และธัญพืช แต่ไม่รับประทาน ไข่ นม เนย ชีส และผลิตภัณฑ์จากนมและสัตว์ทุกชนิด กลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่รับประทานผัก ผลไม้ ธัญพืช นมและผลิตภัณฑ์จากนมแต่ไม่รับประทานไข่

ความรู้อาหารเจและมังสวิรัติ

อาหารดี..เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี

อาหารดี..เพื่อสุขภาพกายและใจที่ดี อาหารที่ดีไม่ได้หมายถึงอาหารที่มีราคาแพง หารับประทานยาก มีรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์ แต่อาหารที่ดีหมายถึงอาหารที่ให้สารอาหารที่จำเป็นที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วน ผ่านกระบวนการที่ปรุงละเอียดประณีต พิถีพิถัน ไม่ดัดแปลงวัตถุดิบและเครื่องปรุงมาเกินไปจนสูญเสียคุณค่าของหารนั้นไป อาหารเจก็สามารถใช้พืชผัก ธัญพืชเครื่องปรุง และวัตถุดิบต่างๆมาปรุงเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ มีสารอาหารต่างๆ หลากหลายตามความต้องการพื้นฐานของร่างกายมนุษย์อย่างครบถ้วน โปรตีน อาหารเจมีแหล่งโปรตีนที่สำคัญ ได้แก่ ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง เช่น น้ำเต้าหู้ ฟองเต้าหู้ เต้าหู้ชนิดต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้งต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากถั่ว เช่น เนยถั่วลิสง ถั่ววอลนัล ธัชพืชต่างๆ เช่น เมล็ดทานตะวัน เม็ดมะม่วงหิมพานต์

ความรู้อาหารเจและมังสวิรัติ

อาหารเจ กินแล้วมีความสุขจริง?

อาหารเจ :กินแล้วมีความสุขจริงหรือ??? นพ. กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ กล่าวว่า “อาหารเจ” เป็นอาหารที่กินแล้วทำให้เป็นสุข คนที่กินเจจะกลับมาเป็นหนุ่ม-สาวอีกครั้ง แต่หากกินมากไปอาจจะทำให้ร่างกายตุ้ยนุ้ยได้ ดังนั้น กินเจได้ แต่อย่ากินจุ

ความรู้อาหารเจและมังสวิรัติ

ความรู้เรื่องอาหารมังสวิรัติ

ความรู้เรื่องอาหารมังสวิรัติ คำว่า “มังสวิรัติ” นี้ มาจากคำว่า “มังสะ” แปลว่า เนื้อสัตว์ “วิรัติ” แปลว่า การงดเว้น มังสวิรัติจึงแปลว่า การงดเว้นเนื้อสัตว์ ซึ่งหมายถึง การไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า เวเจแทเรี่ยนนิซึม (Vegetarianism) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ เวเจตัส (Vegetus) แปลว่า “สมบูรณ์ดีพร้อม สดชื่อ เบิกบาน” หรือหมายความว่า “ผู้ซึ่งละเว้นจากการนำสัตว์ทุกชนิดมาเป็นอาหาร” ทั้งนี้อาจรวมหรือไม่รวมถึงไข่และผลิตภัณฑ์จากนม

ความรู้อาหารเจและมังสวิรัติ

รวมการปรุงอาหาร 5 ชนิดที่งดเว้นเทศกาลกินเจ

อาหารเจ เป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์รวมทั้งไม่มีส่วนประกอบอื่นใดที่นำมาจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท ที่สำคัญอาหารเจงดเว้นการปรุงการเสพผักฉุน 5 ประเภทอันได้แก่

  • 1
  • 2