Archive

รวมเมนู เต้าหู้

จากถั่วเหลืองมาเป็นเต้าหู้

     จีนเป็นแหล่งกำเนิดถั่วเหลือง จากหลักฐานทางโบราณคดีได้แสดงให้เห็นว่า ถั่วเหลืองมีการปลูกและบริโภคในจีนกันมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยจู (Chou) ศตวรรษที่ 12 ถึง 221 ปีก่อนคริสตกาล) โดยเฉพาะในเขตตะวันออกของจีนตอนเหนือ แต่เอาเข้าจริงแล้วกลับต้องรอมาถึงสมัยฮั่น (206 B.C.-A.D.201) กว่าที่อาหารจากถั่วเหลืองจะแพร่หลายกว้างขวาง หลักฐานระบุว่าจีนรู้จักรแปรรูปถั่วเหลืองเป็นเต้าหู้มานานแล้วเมื่อราว 200 ปีคริสตกาล ตำนานเล่าว่าขุนศึกลิวอัน แห่งหูนนาน เป็นผู้ค้นพบการทำเต้าหู้จากถั่วเหลืองเป็นคนแรก

รวมเมนู เต้าหู้

หลากหลายความอร่อยกับเต้าหู้

       เต้าหู้ เป็นอาหารจากถั่วเหลือง ที่เป็นอาหารหลักอย่างหนึ่งของชาวเอเชียตะวันออกกันมาตั่งแต่โบร่ำโบราณ ซึ่งแต่เดิมวิธีีการกินเต้าหู้นั้นมีอยู่เฉพาะในพระหรือผู้ถือศีลเท่านั้น ต่อมาเต้าหู้ได้ถูกเผยแพร่ไปพร้อมกับศาสนาทั่วโลก จนมีการศึกษาพบว่า เต้าหู้เป็นอาหารที่มีคุณภาพสูง มีสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้เต้าหู้กลายเป็นอาหารยอดนิยมสำหรับคนรักสุขภาพโดยทั่วไป เต้าหู้ถูกผลิตขึ้นมามากมายหลายชนิด นำมาปรุงอาหารจานเด็ด รสอร่อยได้มาก เต้าหู้ทำมาจากถั่วเหลือง ที่ถูกขนานว่าเป็นอัฐมณีสีเหลือง

รวมเมนู เต้าหู้

วิธีการเลือกซื้อเต้าหู้

     วิธีการซื้อเต้าหู้โดยรวมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือเต้าหู้ที่นำมาขายแบบทั่วๆไปในตลาดสด เช่น เต้าหู้อ่อน เต้าหู้แข็ง เต้าหู้เหลือง ที่เป็นแผ่นห่อด้วยใบตอง กับเต้าหู้บรรจุภาชนะเป็นอย่างดี เช่นเต้าหู้ญี่ปุ่นทั้งชนิดอ่อนและชนิดแข็ง เต้าหู้หลอด

ความรู้อาหารเจและมังสวิรัติ

รวมการปรุงอาหาร 5 ชนิดที่งดเว้นเทศกาลกินเจ

อาหารเจ เป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์รวมทั้งไม่มีส่วนประกอบอื่นใดที่นำมาจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท ที่สำคัญอาหารเจงดเว้นการปรุงการเสพผักฉุน 5 ประเภทอันได้แก่