ไม่ขับถ่ายตอนเช้า จะเกิดอะไรขึ้น

ไม่ขับถ่ายตอนเช้า จะเกิดอะไรขึ้น

JFood
  • ไม่ขับถ่ายตอนเช้า จะเกิดอะไรขึ้น

ในช่วงเวลา 05.00-07.00 น เป้นเวลาของลำไส้ใหญ่ ถ้ายังไม่ยอมขับถ่ายอุจจาระแล้วปล่อยเวลาเลยมาถึง 07.00-09.00 น. ซึ้งเป็นเวลาของกะเพาะอาหารแล้วไม่ยอมกินข้าวเช้าอีก อุจจาระจากลำไส้ใหญ่ที่ไม่ขับถ่ายออก ก็จะดูดซึมซ้ำอีกครั่ง ในอุจจาระจะมีแก๊สที่เน่าเสียแล้ว เกิดจากการบูดเน่าโดยอุณภูมิของร่างกายซึ้งมีความร้อน 37 องศา ตลอดเวลา ไม่เหมือนกับตู้เย็นที่เก็บได้นานกว่า เพราะฉะนั้น แก๊สพิษเหล่านี้จะถูกดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือด เลือดจึงไม่สะอาด ถ้าเลือดที่ไม่สะอาดไหลไปเลี้ยงทุกส่วนของร่างกาย ไฟลผ่าน สมอง หัวใจ ปอด ม้าม ตับ ผิวหนัง ก็จะได้รับพิษจากแก๊สด้วย

ก่อนเที่ยงถึงบ่าย ง่วงนอนเพราะเลือดไม่สะอาดไปเลี้ยงหัวใจก็จะอ่อนล้า ไม่สดชื่้น

มีกลิ่นตัวกลิ่นปาก ก็มาจากเลือดไม่สะอาดไปเลี้ยงปอด ปอดก้จะขับออกทางผิวหนังและลมหายใจ ตัวเองไม่ค่อยได้กลิ่น แต่คนอื่นได้กลิ่น

-ถ้าปล่อยไว้โดยไม่ขับถ่าย 05.00-07.00 น นานๆ เข้าเป็นระยะเวลาหลายๆ ปี เลือดที่ไม่สะอาดไฟลผ่านไปเลี้ยงสมอง และไม่ได้กินอาหารมื้อเช้าช่วงเวลา 07.00-09.00 น. สมองก็จะไม่ได้รับสารอาหารที่เป็นประโบชน์ เมื่อแก่ตัวความจำจะเสื่อมเร็ว

วิธีแก้

  • พยามขับถ่ายช่วงเวลา 05.00-07.00 น.ถ้าไม่ขับถ่ายควรกินขมิ้นชันช่วงเวลานี้เพื่อลำไส้ใหญ่ให้ทำงาน
  • ควรกินข้าวเช้าทุกวันระหว่างเวลา 07.00-09.00 น.

About author