โภชนาการสำหรับผู้รับประทานอาหารเจ

โภชนาการสำหรับผู้รับประทานอาหารเจ

JFood

อาหารเจ

อาหารเจ

       อาหารเจ ปรุงด้วยวัตถุดิบ และเครื่องปรุงต่างๆ จาก พืช ผัก ธัญญาหารโดยไม่มีเนื้อสัตว์เป็นส่วนประกอบ แต่ก็สามารถให้คุณค่าทางโภชนาการที่หลากหลายตามความต้องการพื้นฐานของร่างกายมนุษย์ได้เป็นอย่างดี ทั้งโปรตีน, คาร์โบไฮเครต, ไขมัน, วิตามัน, เกลือแร่ และใยอาหาร (Fibre) อย่างครบถ้วนเหมือนดังผู้รับประทานอาหารที่เป็นประเภทผักและธัญพืช มากกว่าผู้ที่รับประทานอาหารปกติโดยทั่วไป อาหารพิเศษอย่างเช่นอาหารเจจึงน่าจะมีความหลากหลายและครบถ้วนในด้านโภชนาการเป็นอย่างดีกว่าอย่างแน่นอน

About author