วิธีการเลือกซื้อเต้าหู้

วิธีการเลือกซื้อเต้าหู้

JFood

     วิธีการซื้อเต้าหู้โดยรวมแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือเต้าหู้ที่นำมาขายแบบทั่วๆไปในตลาดสด เช่น เต้าหู้อ่อน เต้าหู้แข็ง เต้าหู้เหลือง ที่เป็นแผ่นห่อด้วยใบตอง กับเต้าหู้บรรจุภาชนะเป็นอย่างดี เช่นเต้าหู้ญี่ปุ่นทั้งชนิดอ่อนและชนิดแข็ง เต้าหู้หลอด

     เต้าหู้แบบทำขายในตลาดสด ควรเลือกซื้อที่นำมาขายใหม่ๆสีขาวนวลเป็นปกติ มีกลิ่นหอมไม่มีเมือกไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยว มีรูปทรงไม่บิดเบี้ยว และภสชนะที่บรรจุต้องสะอาด

เต้าหู้บรรจึภาชนะอย่างดี ควรดูวันที่และวันหมดอายุ มีสีเป็นปกติ รูปร่างเป็นปกติ

About author