ร้านอาหารเจ อุดรอุดรธานี ร้านอาหารเจ หมีเล่อฝอ ตรงข้ามโรงเรียนอุดรวิทยา(รร.จีน)

JFood

IMG_6531

ร้านอาหารเจ อุดรอุดรธานี ร้านอาหารเจ หมีเล่อฝอ

ชื่อร้าน หมีเล่อฝอ ตรงข้ามโรงเรียนอุดรวิทยา(รร.จีน) จ.อุดรธานี 

 224/7ถ.ประจักษ์ศิลปะคม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

ร้านเปิดตั้ง6.30-17.30นะ หยุดวันอาทิตย์

About author