ความรู้เรื่องอาหารมังสวิรัติ

ความรู้เรื่องอาหารมังสวิรัติ

JFood

คำว่า “มังสวิรัติ” นี้ มาจากคำว่า “มังสะ” แปลว่า เนื้อสัตว์ “วิรัติ” แปลว่า การงดเว้น มังสวิรัติจึงแปลว่า การงดเว้นเนื้อสัตว์ ซึ่งหมายถึง การไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า เวเจแทเรี่ยนนิซึม (Vegetarianism) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ เวเจตัส (Vegetus) แปลว่า “สมบูรณ์ดีพร้อม สดชื่อ เบิกบาน” หรือหมายความว่า “ผู้ซึ่งละเว้นจากการนำสัตว์ทุกชนิดมาเป็นอาหาร” ทั้งนี้อาจรวมหรือไม่รวมถึงไข่และผลิตภัณฑ์จากนม

มังสวิรัตินั้น มีผู้ถือปฎิบัติกันมาเป็นเวลาช้านาน และกลายเป็นแนวปฎิบัติทางศาสนาสำหรับหลายศาสนาในตะวันออกกลางมาหลายพันปีแล้ว เช่น ศาสนาเซน ศาสนาฮินดูบางนิกาย ศาสนาโซโณแอสเตอร์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอื่นๆ

ในอดีตมีบุคลสำคัญของโลกและกลุ่มศาสนาบางกลุ่มเรียกร้องและส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ เช่น กลุ่มออร์เดอร์ ออฟ เดอะ ครอส (Order of the Cross) กลุ่มเซเว่น เดย์ แอ๊ดเวนตีส กลุ่มมัซดัชดัชนันส์ และมีการจัดตั้งเป็นสมาคมมังสวิรัติขึ้นเป็นครั่งแรกในปี ค.ศ. 1874 ที่เมืองแมนเชสเตอร์ จากสมาคม นี้เองได้กำเนิดสมาคมอื่นๆ ตามมาในภายหลังอีกมาก ซึ่งต่อมาในปี 1957 ก็มีสมาคมในเครือถึง 45 แห่งในสหราชอาณาจักร

สำหรับประเทศไทย ที่เห็นเด่นชัดคือประเพณีการกินเจหรือกินผักของชาวจีนในราวเดือนตุลาคมรวม 10 วัน เช่น จังหวัดภูเก็ต จะมีการจัดงานฉลองเนื่องในโอกาสนี้อย่างเอิกเกริก ร้านอาหารต่างๆ นิยมเปลี่ยนมาขายอาหารเจกันชั่วคราวเพราะได้รับการอุกหนุนไม่น้อยเลยทีเดียว กลุ่มที่มีการสนับสนุนให้กินอาหารเจอย่างแข็งขันเห็นจะได้แก่กลุ่มของมูลนิธิเป้าเก็งเต็ง และกลุ่มสันติอโศก ได้รณรงค์ เผยแพร่เรื่องนี้มานาน ทั้งเอกสารสิ่งพิมพ์รวมถึงสับสนุนให้มีร้านค้าขายอาหารเจโดยเฉพาะราคาถูก และมีการเลี้ยงอาหารเจแก่คนทั่วไป เนื่องในโอกาศวันสำคัญของชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสำนักแม่ชีวรมัย นครปฐม และ วัดเขาวงพระจันทร์ จังหวัดลพบุรี ทั้งสองสถานมีวิธีการทำอาหารเจได้อร่อยมาก นับเป็นแหล่งนักอาหารเจเก่าแก่แห่งแรกของไทยด้วย

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว การกินอาหารเจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

  1. ประเภทที่กินแต่พืช เช่น ผัก ผลไม้ ถั่ว งา ข้าว ส่วนพวกที่ไม่กินพืชและผักบางชนิด เช่น กระเทียม ต้นหอม เป็นต้น ก็จัดอยู่ในประเภทแรกนี้ด้วย
  2. ประเภทที่กิน พืช นม และผลิตภัณฑ์จากนม
  3. ประเภทที่กินพืช นม และไข่

ทั้งนี้ แล้วแต่ใครจะสมัครใจกินประเภทไหน

  • สำหรับไข่ ถ้าเป็นไข่ลมหรือไข่ไม่ผสมก็กินได้ แต่ผู้ที่จะตัดกิเลสก็จะไม่กินเพราะมันจะบำรุงทำให้เกิดฮอร์โมนเพศสูง แต่ผู้อยู่ทางโลกก็ไม่มีปัญหา

About author