มะรุมต้นไม้เพื่อชีวิตเจ

มะรุมต้นไม้เพื่อชีวิตเจ

JFood

มะรุม ชาวอินเดียรได้ทำการทดลองและเชื่อว่ามีคุณสมบัติในการป้องกันโรคต่างๆ ได้ถึง 300 ชนิด องค์สหประชาติ ได้ให้การสนับสนุนในการค้รคว้าวิจัย ในการนำไปรักษาโรคขาดสารอาหารและอาการตาบอดซึ้งเกิดในเด็กแรกเกิด จนถึงวัยเจริยเติบโตในประเทศด้อยพัฒนา เช่นกลุ่มประเทศในประเทศอาฟริกาใต้และประเทศอินเดียร แม้แต่ในกลุ่มประเทศอื่นๆ เช่น อังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย ญี่ปุ่น จีน ก็หันมา ค้นคว้าอย่างเร่งด่วน ในไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็มีการทดลองวิจัยอยู่เช่นกัน (มีคนเปรียบเทียบ ถ้าท่านปลูกต้นมะรุมไว้ในบ้านก็เหมือนท่านได้ย้ายโรงพยาบาลมาไว้บ้าน)
ประโยชน์คร่าวๆ มีดังนี้

1. โรคขาดสารอาหารในเด็ก ลดสถิติการเสียชีวิต พิการ และตาบอด
2. ช้วยผู้ป่วยโรคเบาหวาน ให้อยู่ในภาวะควบคุมได้
3. ช้วยผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ให้อยู่ในภาวะควบคุมกันได้
4. ช้วยเพิ่มและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่ร่างกาย
5. ช้วยผู้ป่วยโรคเอดส์ ให้อยู่ในภาวะควบคุมได้
6. รับประทานสม่ำเสมอ ช้วยป้องกันโรคมะเร็ง
7. ช้วยบรรเทาอาการเก๊าต์ ไรคไขข้อและกระดูกอักเสบ โรคมะเร็งใรกระดูกอักเสบ
8. โรคตาเกือบทุกชนิด
9. โรคลำไส้อักเสบรักษาปอด ให้แข็งแรงโรคหอบหืด
10. รักษาโรคคอหอยพอกอย่างมีพิษ
11. ช้วยเชื่อมต่อกระดูกหัก ได้ผลรวดเร็ว
12. ลดอาการภูมิแพ้
ข้อมูลอ้างอิง (หนัสือนาฬิกาชีวิต 2)

About author