รวมการปรุงอาหาร 5 ชนิดที่งดเว้นเทศกาลกินเจ

รวมการปรุงอาหาร 5 ชนิดที่งดเว้นเทศกาลกินเจ

JFood

อาหารเจงดเว้นการปรุงการเสพผักฉุน 5 ประเภท

อาหารเจงดเว้นการปรุงการเสพผักฉุน 5 ประเภท

อาหารเจ เป็นอาหารที่ปรุงโดยปราศจากเนื้อสัตว์รวมทั้งไม่มีส่วนประกอบอื่นใดที่นำมาจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท ที่สำคัญอาหารเจงดเว้นการปรุงการเสพผักฉุน 5 ประเภทอันได้แก่


กระเทียม (หมายรวมไปถึงหัวกระเทียมต้นกระเทียม)
หัวหอม (หมายรวมไปถึงต้นหอม ใบหอม หอมแดง หอมขาว หอมหัวใหญ่)
หลักเกียว (คือกระเทียมโทนจีน ลักษณะคล้ายหัวกระเทียม
ในประเทศไทยไม่พบว่าปลูกแพร่หลาย)
กุ้ยฉ่าย (ใบคล้ายใบหอม แต่แบนและเล็กกว่า)
ใบยาสูบ (บุหรี่ ยาเส้น ของเสพติดมึนเมา)

ผักดังกล่าวนี้ เป็นผักที่มีรสหนัก กลิ่นเหม็นคาวรุนแรง นอกจากนี้ยังมีพิษคอยทำลายพลังธาตุทั้ง 5 ในร่างกาย เป็นมูลเหตุให้อวัยวะหลักสำคัญภายในทั้ง 5 ทำงานไม่ปกติ

About author