ขอเชิญร่วมงาน มังสวิรัติ เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 และงานเทศกาลมังสวิรัติ 2558

ขอเชิญร่วมงาน มังสวิรัติ เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 และงานเทศกาลมังสวิรัติ 2558

JFood

ขอเชิญร่วมงาน มังสวิรัติ เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 และงานเทศกาลมังสวิรัติ 2558โครงการความร่วมมือในการจัดการประชุมมังสวิรัติ เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 7 และงานเทศกาลมังสวิรัติ 2558: กินสะอาด กินถูกธรรมชาติ The 7th Asia Pacific Vegetarian Congress & Vegetarian Festival 2015 (APVC & VegFest 2015: Eat Clean Eat Green) ระหว่างสมาคมมังสวิรัติไทย และ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

About author