การทานอาหารเจหรือมังสวิรัติในเด็ก

การทานอาหารเจหรือมังสวิรัติในเด็ก

JFood
การทานอาหารเจ

การทานอาหารเจ

การทานอาหารเจหรือมังสวิรัติ มีการวิจัยมาก เช่น เด็กที่ทานมังสวิรัติที่พิมพ์ในวารสารของสมาคอมอาหารอเมริกันได้พบว่า ไปคิวของเด็กอเมริกันเฉลี่ย 99 ไอคิวของเด็กที่เป็นมังสวิรัติลี่ย 116.24 ในสหรัฐมีผู้สนับสนุน *มังสวิรัติสำหรับเด็ก* ที่มีชื่อเสียง คือ เด็กเตอร์แอนโทเนีย ดีมัส ได้นำโปรแกรมอาหารมังสวิรัติ มาใช้โรงเรียน 60 แห่งทั่วรัฐ ผลที่ได้เป็นบวกมากในแง่การพัฒนาสุขภาพ พัฒนาคะแนน และพัฒนาพฤษติกรรม ในกลุ่มนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการนี้ ด๊อกเตอร์ดีมัส ซึ้งเป็นผู้ก่อตั้งสถาบันศึกษาอาหาร ด้วยการศึกษายังได้บอกว่า อาหารเนื้อสัตวืนั้นเกี่ยวข้องกับการทำลายสมอง ซึ่งอาจนำไปสู่โรคอัลไซเมอร์ (โรคสมองฝ่อ) สูงกว่าคนที่รับประทานอาหารจำพวกผักและผลไม้
ข้อมูลอ้างอิง

หนังสือลดภาวะโลกร้อนด้วยอาหารมังสวิรัติ

About author